สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

แนวต้นซากุระโนโบริเบ็ตสึ

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ถนนจากสถานีโนโบริเบ็ตสึสาย JR ไปทางโนโบริเบ็ตสึออนเซ็นยาวประมาณ 8 กิโลเมตรจะถูกปกคลุมด้วย “อุโมงค์ดอกไม้” เอโซยามะซากุระประมาณ 2,000 ต้นที่ปลูกขึ้นมาโดยความรักและความใส่ใจของผู้คนในท้องถิ่น คอยต้อนรับผู้คนที่เดินทางมาโนโบริเบ็ตสึออนเซ็นและคารุรุสุออนเซ็นอย่างอ่อนโยน

INFORMATION

ที่อยู่
โฮมเพจ
ค่าบริการ ฟรี
ที่จอดรถ มี
PAGE TOP