สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

เอ็นมาโด

เป็นที่ประดิษฐานของ “รถแห่กลไกพญายมราช” ที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ของเทศกาลนรกโนโบริเบ็ตสึครั้งที่ 30 ในปี 1993 โดยนอกจากในเทศกาลนรกแล้ว ก็มีการแสดงกลไกในเอ็นมาโดด้วย

INFORMATION

ที่อยู่
โฮมเพจ
ค่าบริการ ฟรี
上演時間 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 และ 21.00 น. *อาจปิดเอ็นมาโดเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย
ที่จอดรถ มี (ที่จอดรถจิโกคุดานิ)
PAGE TOP