สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

ยูกาเกกิโซ

รูปปั้นยักษ์ที่สร้างขึ้นในปี 1996 เพื่อขอให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บ และรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำออนเซ็น

INFORMATION

ที่อยู่
โฮมเพจ
ค่าบริการ ฟรี
PAGE TOP