สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

บลูไนท์ซัมเป

มีลูกค้าตั้งแต่รุ่น 20 ปีถึงรุ่น 90 ปีมาร้องเล่นเต้นอย่างเป็นกันเอง จุดเด่นที่น่าสนใจคือมีราคาย่อมเยาและมีพื้นที่กว้างที่สามารถจุคนได้จำนวนมาก

INFORMATION

ที่อยู่
TEL 0143-84-2324
โฮมเพจ
เวลาทำการ 20.00 - 1.00 น.
วันหยุดประจำ หยุดไม่แน่นอน
PAGE TOP