สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

ศาลพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

ว่ากันว่าในปี 1861 ขุนนางแห่งนัมบูฮังที่ขุดกำมะถันอยู่ ได้นำน้ำพุร้อนที่ผุดใต้ศาลมาล้างตาแล้วทำให้โรคตาที่เป็นอยู่หาย เพื่อเป็นการขอบคุณจึงบริจาคแผ่นศิลามาประดิษฐานในศาล และกลายเป็นที่รู้จักในนาม “น้ำพุร้อนรักษาตา”

INFORMATION

ที่อยู่
โฮมเพจ
ค่าบริการ ฟรี
ที่จอดรถ มี (ที่จอดรถจิโกคุดานิ)
PAGE TOP