ที่พัก

ที่พักพร้อมออนเซ็นที่ให้คุณได้ใช้ช่วงเวลาดีๆ ในการพักผ่อน
โปรดใช้เวลาพักผ่อนในที่พักที่ใส่ใจในบ่อน้ำพุร้อน อาหาร ห้องพัก และการบริการอย่างพิถีพิถัน

พื้นที่โนโบริเบ็ตสึ

พื้นที่โฮโรเบ็ตสึ

PAGE TOP