แกลเลอรี

PHOTO
รูปถ่าย

ข้อตกลงการใช้งาน “ข้อมูลภาพถ่ายการท่องเที่ยว” ของสมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมนานาชาติแห่งโนโบริเบ็ตสึ

สามารถดาวน์โหลดและใช้งาน “ข้อมูลภาพถ่ายการท่องเที่ยว” (ต่อจากนี้เรียกว่า “ข้อมูลภาพถ่าย”) ของสมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมนานาชาติแห่งโนโบริเบ็ตสึ (ต่อจากนี้เรียกว่า “สมาคมฯ”) ได้ตามวิธีการที่กำหนด เนื่องจากสมาคมฯ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงการให้บุคคลที่สามยืม) จากเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลภาพถ่าย ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง อนึ่ง เนื้อหาของข้อตกลงนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ดังนั้น โปรดอ้างอิงข้อตกลงการใช้งานล่าสุดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ก่อนการใช้งาน


1.ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

 • บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโฆษณา สิ่งพิมพ์ เว็บ มัลติมีเดีย

2.ขอบเขตในการนำไปใช้

 • สิทธิ์ที่สมาคมฯ ให้เป็นสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนต่อให้ผู้อื่นและไม่ผูกขาดแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม จำกัดเพียงหนึ่งผู้ใช้งาน หนึ่งวัตถุประสงค์ หนึ่้งจำนวนครั้งในการใช้งาน หรือหนึ่งระยะเวลาการใช้งานเท่านั้น
 • กรุณาใช้ภาพโดยไม่ปรับแต่ง/ดัดแปลงภาพ อย่างไรก็ตาม สามารถครอบตัดภาพเพื่อปรับขนาดได้ แต่ห้ามตัดวัตถุในภาพไปใช้เพียงบางส่วน

3.วัตถุประสงค์การใช้งาน

 • วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว: ต้องระบุว่า “โนโบริเบ็ตสึออนเซ็น” ให้ชัดเจนลงในสิ่งพิมพ์หรือสิ่งที่ผลิตเพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย (ตัวอย่าง: ในแผ่นพับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว บทความในนิตยสารการท่องเที่ยว นิทรรศการผลิตภัณฑ์ฮอกไกโด ฯลฯ)
 • โฆษณา แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ
 • ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในมัลติมีเดีย เช่น เว็บไซต์ ซีดีรอม และการออกอากาศทางโทรทัศน์ (รายการท่องเที่ยว)
 • แผนธุรกิจ เอกสารประกอบการนำเสนอ

4.รูปแบบข้อมูล

 • รูปแบบ jpg

5.ลิขสิทธิ์

 • ไม่มีการถ่ายโอนลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาพถ่ายไปยังผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ สมาคมฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
 • สมาคมฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ใดๆ เช่น สิทธิ์ในภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในการใช้งานอื่นๆ สำหรับวัตถุที่อยู่ในข้อมูลภาพถ่ายเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น กรณีที่จำเป็น คุณต้องได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน อนึ่ง โปรดทราบว่าสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์เหล่านี้

6.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • ก่อนใช้ข้อมูลภาพถ่าย ผู้ใช้ต้องยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาของข้อมูลภาพถ่าย (รวมถึงการวางภาพ โทนสี คอนทราสต์ ฯลฯ) และคำบรรยายภาพ คีย์เวิร์ด คำอธิบาย ฯลฯ ด้วยตนเอง สมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเพิกเฉยในการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ของผู้ใช้
 • สมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือความเสียหายอื่นๆ ต่อผู้ใช้ที่เกิดจากข้อมูลของเว็บไซต์นี้
 • สมาคมฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลรูปภาพต่างๆ และอีเมลที่ส่งจากเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • สมาคมฯ จะไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอิทธิพลต่ออุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์สื่อสาร สื่อบันทึก ซอฟต์แวร์ ฯลฯ และความเสียหายของข้อมูลของผู้ใช้

7.ขั้นตอนการใช้งานและการส่งชิ้นงานที่ผลิต

 1. กรุณาส่งความจำนง วัตถุประสงค์ ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ฯลฯ ของชิ้นงานที่จะผลิตให้เราทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
 2. จากนั้นจึงสามารถดาวน์โหลดรูปภาพและใช้งานได้
 3. หลังจากที่ผลิตชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดส่งภาพชิ้นงานที่เสร็จแล้วเป็นไฟล์แนบ (jpg.pdf) ให้เรา
 4. อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการตรวจทานเนื้อหา โปรดติดต่อเราล่วงหน้า

8.ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์

สมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมนานาชาติแห่งโนโบริเบ็ตสึ
โทรศัพท์ 0143-84-3311
60 โนโบริเบ็ตสึออนเซ็นโจ เมืองโนโบริเบ็ตสึ 〒059-0551

9.ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

สมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมนานาชาติแห่งโนโบริเบ็ตสึ

PAGE TOP