เส้นทางตัวอย่าง

ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที

เป็นเส้นทางที่จะเดินผ่านศิลาจารึกและได้รับการเยียวยาจากการเดินป่าและออนเซ็นเท้าธรรมชาติ

เส้นทางเดินศึกษาวรรณคดี

 1. หินไดโมกุ

  หินธรรมชาติที่ นิชชิน นักบวชผู้สร้างวัดเมียวเอในเมืองดาเตะ ได้มาเขียนพุทธมนต์ …

  MORE
 2. เดิน3 นาที

  รูปปั้นกวนอิมนาตาซูกูริ

  เอ็นคู นักบวชที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ต่างๆ ทั่วประเทศในยุคเอโดะ ได้แกะสลักรู…

  MORE
 3. เดิน3 นาที

  ศาลพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

  ว่ากันว่าในปี 1861 ขุนนางแห่งนัมบูฮังที่ขุดกำมะถันอยู่ ได้นำน้ำพุร้อนที่ผุดใต้…

  MORE
 4. เดิน10 นาที

  บ่อน้ำเท็ซเซ็นอิเกะ

  น้ำพุร้อนขนาดเล็กอยู่เกือบใจกลางหุบเขาจิโกคุดานิ ปัจจุบันจะไม่ได้เห็นน้ำพุ่งขึ…

  MORE
 5. เดิน20 นาที

  อนุสาวรีย์บทกวีของ เคียวชิ ทากาฮามะ

  “ซาเอซุริยะ ทาเอซุนิซันวะ โคโบเรโทบิ (ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้น มีเสียงนกร้องดังไม่หย…

  MORE
 6. เดิน10 นาที

  อนุสาวรีย์บทกวีของ คาซูโกะ คูริบายาชิ

  เป็นภรรยาของ โกซากุ คูริบายาชิ บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโนโบริเบ็ตสึออน…

  MORE
PAGE TOP