เส้นทางตัวอย่าง

ใช้เวลาทั้งหมด 120 นาที

เป็นเส้นทางจากฟาร์มหมีไปยังหอสังเกตการณ์ทะเลสาบคุตตาระด้วยกระเช้าลอยฟ้า

เส้นทางฟาร์มหมีและหอสังเกตการณ์ทะเลสาบคุตตาระ

 1. ฟาร์มหมี โนโบริเบ็ตสึ

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 60 นาที

  สามารถชมหมีได้ใกล้ๆ กับการแสดงอนุบาลลูกหมี การแสดงหมีนักวิชาการ และ “กรงมนุษย์…

  MORE
 2. นั่งกระเช้าลอยฟ้า10 นาที

  จุดชมวิวทรงพัด ทะเลสาบคุตตาระ

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 10 นาที

  จุดชมวิวทรงพัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบคุตตาระ ซึ่งอยู่บนที่สู…

  MORE
PAGE TOP