วิธีสร้างแผนการเดินทาง

STEP 1

1.

จากสถานที่ใน “สถานที่ท่องเที่ยว” ให้เพิ่มสถานที่ที่ต้องการไปเข้าไปใน “สถานที่โปรด”

2.

เปิดหน้า “สร้างแผนการเดินทาง” ใน “เส้นทางตัวอย่าง”

STEP 2

เมื่อเปิดหน้า “สร้างแผนการเดินทาง” เส้นทางจะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติจากสถานที่ที่คุณเพิ่มเข้าไปใน “สถานที่โปรด”

3.

หากเลือก “เรียงลำดับเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด” AI จะเรียงลำดับตามความเหมาะสมให้

4.

หากกดลูกศรขึ้น-ลงทางด้านขวาเพื่อเลื่อนขึ้น-ลง จะสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ได้ตามต้องการ

5.

หากกด “แก้ไข” จะสามารถป้อนวิธีการและเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามต้องการ

หน้าจอเช่นนี้จะปรากฏขึ้น ให้ป้อนวิธีการและเวลาในการเดินทางที่ต้องการ

6.

หากกด “วิธีการเดินทาง” เส้นทางจะปรากฏบน Google Maps

7.

เมื่อกำหนดแผนเสร็จแล้ว ให้กด “สร้างแผนการเดินทาง”

STEP 3

8.

สามารถแชร์ไปยังแต่ละ SNS ได้จาก “แชร์แผนการเดินทาง”

9.

หากแสกน QR Code “ส่งแผนการเดินทาง” จะสามารถแชร์ไปยังสมาร์ตโฟนได้

10.

ป้อนที่อยู่อีเมลที่จะ “ส่งแผนการเดินทาง” แล้วกดปุ่มส่ง จะสามารถแชร์ทางอีเมลได้

ถ่ายโอนไปยังสมาร์ตโฟน แบ่งปันกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณ และเพลิดเพลินไปกับโนโบริเบ็ตสึ!

PAGE TOP