เส้นทางตัวอย่าง

ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที

เป็นเส้นทางเดินเล่นในโนโบริเบ็ตสึจิโกคุดานิอย่างสบายๆ

เส้นทางเพลิดเพลินและเดินเล่นไปกับธรรมชาติ

  1. หุบเขาจิโกคุดานิ โนโบริเบ็ตสึ

    ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 20 นาที

    ร่องรอยปากปล่องภูเขาไฟระเบิดพื้นที่ประมาณ 11 เฮกตาร์ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4…

    MORE
PAGE TOP