เส้นทางตัวอย่าง

ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที

เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะได้เยี่ยมชมสถานที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับยักษ์

เส้นทางทัวร์ยักษ์แบบเร่งรีบ

 1. ยูกาเกกิโซ

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 5 นาที

  รูปปั้นยักษ์ที่สร้างขึ้นในปี 1996 เพื่อขอให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็…

  MORE
 2. เดิน5 นาที

  ยักษ์ซิมเบิ้ล - ขอให้สอบผ่าน

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 5 นาที

  ในเมืองออนเซ็นโนโบริเบ็ตสึมีรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับนรกและยักษ์จำนวนมาก และมีรู…

  MORE
 3. เดิน3 นาที

  ยักษ์ซิมเบิ้ล - เติมเต็มความรัก

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 5 นาที

  ในเมืองออนเซ็นโนโบริเบ็ตสึมีรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับนรกและยักษ์จำนวนมาก และมีรู…

  MORE
PAGE TOP