เส้นทางตัวอย่าง

ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที

เป็นเส้นทางยอดนิยมที่ผ่านหุบเขาจิโกคุดานิ โอยูนูมะ ทะเลสาบคุตตาระ ฯลฯ

เส้นทางจิโกคุดานิและทะเลสาบคุตตาระ

 1. ภูเขาฮิโยริยามะ

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 20 นาที

  ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับซึ่งยังคงปล่อยควันสีขาวออกมาอยู่ในปัจจุบัน มีความสูงไม่มาก …

  MORE
 2. ขับรถยนต์20 นาที

  จุดชมวิวทรงพัด ทะเลสาบคุตตาระ

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 20 นาที

  จุดชมวิวทรงพัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบคุตตาระ ซึ่งอยู่บนที่สู…

  MORE
PAGE TOP