เส้นทางตัวอย่าง

ใช้เวลาทั้งหมด 180 นาที

เป็นเส้นทางเรียนรู้เกี่ยวกับโนโบริเบ็ตสึจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม ฯลฯ

เส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโนโบริเบ็ตสึ

 1. ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโนโบริเบ็ตสึ คันโตเรร่า

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 50 นาที

  มีการขุดสำรวจร่องรอยประวัติศาสตร์ในที่ต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ศูนย์แห่งนี้เป็น…

  MORE
 2. ขับรถยนต์20 นาที

  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองโนโบริเบ็ตสึ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเมืองโนโบริเบ็ตสึ

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 60 นาที

  ต้นซากุระ 6 ชนิด 46 ต้นจะบานสะพรั่งนาน 1 เดือนให้ผู้มาเยือนได้ชม โดยมีพันธุ์เก…

  MORE
 3. ขับรถยนต์20 นาที

  ตลาดออนเซ็น

  ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 30 นาที

  สามารถมารับประทานอาหารทะเลสดใหม่ตามฤดูกาลที่จับได้จากท่าเรือประมงโนโบริเบ็ตสึแ…

  MORE
PAGE TOP