สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

ออนเซ็นเท้าธรรมชาติ แม่น้ำโอยูนูมากาวะ

สามารถเพลิดเพลินกับออนเซ็นเท้าธรรมชาติที่เป็นน้ำออนเซ็นซึ่งล้นมาจากหนองโอยูนูมะในเส้นทางเดินชมแม่น้ำโอยูนูมากาวะ ใกล้กับนรกไทโช ให้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินไปพร้อมกับชื่นชมป่าไม้ท่ามกลางธรรมชาติได้

INFORMATION

ที่อยู่
ค่าบริการ ฟรี
PAGE TOP