สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

รูปปั้นกวนอิมนาตาซูกูริ

เอ็นคู นักบวชที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ต่างๆ ทั่วประเทศในยุคเอโดะ ได้แกะสลักรูปปั้นพระแม่กวนอิมด้วยมีดนาตะเพียงเล่มเดียวในปี 1666 ซึ่งต่อมาได้หายสาบสูญไปจากเหตุไฟไหม้ภูเขาและพบใหม่อีกครั้งในสภาพไหม้ดำ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่จุดชมวิวหุบเขาจิโกคุดานิ

INFORMATION

ที่อยู่
โฮมเพจ
ค่าบริการ ฟรี
ที่จอดรถ มี (ที่จอดรถจิโกคุดานิ)
PAGE TOP