สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

โอนิโบโกระ – รูปปั้นยักษ์เน็มบุตสึ

ศาลเจ้าที่บูชา “รูปปั้นยักษ์เน็มบุตสึ” ที่สืบทอดมาแต่ยุคเอโดะ (ประมาณศตวรรษที่ 19) สองฝั่งมีรูปปั้นยักษ์แดงที่ยืนอยู่สูง 3.5 เมตรและยักษ์ฟ้าที่นั่งอยู่สูง 2.2 เมตร เป็นจุดที่ผู้คนชอบมาถ่ายรูปที่ระลึกกัน

INFORMATION

ที่อยู่
โฮมเพจ
ค่าบริการ ฟรี
PAGE TOP