สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

มิลค์กี้เฮ้าส์

ร้านกาแฟที่ภาคภูมิใจในเมนูซอฟต์ครีม 8 ชนิด สามารถมารับประทานอาหารกลางวันเบาๆ ได้

INFORMATION

ที่อยู่
TEL 0143-84-2410
เวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ หยุดไม่แน่นอน
PAGE TOP