สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

จุดชมวิวทรงพัด ทะเลสาบคุตตาระ

จุดชมวิวทรงพัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบคุตตาระ ซึ่งอยู่บนที่สูง 320 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถชมทะเลสาบคุตตาระได้จากมุมบน และเนื่องจากจะเห็นทะเลสาบคุตตาระที่เป็นวงกลมได้เพียงส่วนหนึ่ง ทำให้เห็นเป็นเหมือนทรงพัด จึงถูกตั้งชื่อตามที่เห็นดังกล่าว

INFORMATION

ที่อยู่
ค่าบริการ ฟรี
ที่จอดรถ มี
PAGE TOP