ยักษ์หุบเขาจิโกคุดานิ โนโบริเบ็ตสึ

ในดินแดนโนโบริเบ็ตสึ ณ ยูโนะคุนิทางตอนเหนือมีหุบเขาแห่งนรกอยู่
ที่นั่นมีน้ำพุร้อนที่รักษาได้ทุกสรรพสิ่งอันเป็นพรจากสวรรค์
พวยพุ่งออกจากปากปล่องภูเขาไฟซึ่งเป็นหลักฐานว่าโลกมีชีวิต

กล่าวกันว่าที่หุบเขาแห่งนรกมีเหล่ายักษ์ผู้ปกป้อง
น้ำพุร้อนที่สรรพคุณดั่งยาอาศัยอยู่
ชื่อของพวกมันคือยูกิจิน (ยักษ์ผู้พิทักษ์น้ำพุร้อน)

กาลครั้งหนึ่ง เหล่ายักษ์ได้ทำร้ายผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
และทำให้เทพเจ้าแห่งเอโสะผู้ทรงปกปักษ์รักษาดินแดนทางเหนือพิโรธ
เหล่ายักษ์จึงถูกสั่งให้ปกป้องน้ำพุร้อนที่สรรพคุณดั่งยารักษาได้ทุกสรรพสิ่ง

หุบเขาแห่งนรก ดินแดนโนโบริเบ็ตสึ
ตามที่เทพเจ้าแห่งเอโสะได้กำหนดไว้
เมื่อถึงฤดูร้อนที่ลมพัดผ่านในเวลาที่เหมาะสม เหล่ายูกิจินจะต้องจุดคบเพลิงยักษ์
และแสดงตนในหุบเขาแห่งนรกเพื่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนั้น

เหล่ายูกิจินจะตีกลองและเต้นรำเพื่อรวบรวมสิ่งไม่ดีทั้งหลาย เช่น ความเจ็บป่วย ภัยพิบัติ และความโชคร้าย ฯลฯ เอาไว้

จากนั้นก็นำสิ่งไม่ดีที่รวบรวมมาไปเผา
และอธิษฐานให้ทุกคนปราศจากโรคภัยและพบเจอกับความโชคดี
ดอกไม้ไฟของเหล่ายักษ์คล้ายกับการปะทุของแหล่งกำเนิดน้ำพุร้อน

PAGE TOP