สถานที่ท่องเที่ยว/อีเวนท์

ป่าดึกดำบรรพ์แห่งโนโบริเบ็ตสึ

พื้นที่บริเวณหุบเขาจิโกคุดานิได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของประเทศในปี 1924 ปัจจุบันภายในพื้นที่ประมาณ 186 เฮกตาร์นั้นมีป่าดึกดำบรรพ์ที่มีไม้ยืนต้นอยู่ประมาณ 60 สายพันธุ์และไม้ล้มลุกประมาณ 110 สายพันธุ์ มีจัดทำเส้นทางเดินเอาไว้ สามารถมาชมต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นมิซูนาระ ฯลฯ ได้

INFORMATION

ที่อยู่
ค่าบริการ ฟรี
PAGE TOP